Proje Kurulum ve Yönetim Hizmetleri

Sınırlı kaynaklarla zorlu başarı hedeflerine ulaşmak, projelerin ancak etkin metodolojilerle yönetilmesine bağlıdır. Fokus Bilişim, her ölçekteki projelerin iş süreçlerinin planlanması, uygulanması ve kontrolünde özel metodolojiler ve organizasyon yapılarını geliştirir ve uygular. Uzun yıllara dayanan proje yönetimi deneyimi ile özellikle günümüzün, kaynakların daha etkin kullanılması, projelerin daha kapsamlı yapıları, artan rekabet ortamı ve müşteri beklentilerine cevap verilmektedir.

Günümüzün bilişim projelerinin karakteristik yapısı, çok sayıda farklı birimin, disiplinlerin ve teknolojinin bir araya getirilerek entegre çözüm üretilmesini gerektirmektedir.

Projelerin başarıyla yönetilmesi için izlenen ana adımlar şu şekilde özetlenebilir;

  • Kapsam yönetimi
  • Zaman yönetimi
  • Maliyet yönetimi
  • İnsan kaynakları yönetimi
  • Risk yönetimi
  • Değişiklik yönetimi
  • İletişim yönetimi
  • Tedarik yönetimi
  • Entegrasyon yönetimi
  • Kalite yönetimi